Ronggo Warsito

Seklumit tentang Serat Kalatid oleh Ronggo Warsito

Amenangi jaman edan
Ewuh aya ing pambudi
Milu edan nora tahan
Yen tan milu anglakoni
Boya kaduman melik
Kaliren wekasanipun
Ndilalah karsa Allah
Begja-begjane kang lali
Luwih begja kang eling lawan waspada

Hidup didalam jaman edan, memang repot.
Akan mengikuti tidak sampai hati, tetapi kalau tidak mengikuti geraknya jaman
tidak mendapat apapun juga. Akhirnya dapat menderita kelaparan.
Namun sudah menjadi kehendak Tuhan. Bagaimanapun juga walaupun orang yang lupa itu bahagia namun masih lebih bahagia lagi orang yang senantiasa ingat dan waspada.

Sageda sabar santosa
Mati sajroning ngaurip
Kalis ing reh aruraha
Murka angkara sumingkir
Tarlen meleng malat sih
Sanityaseng tyas mematuh
Badharing sapudhendha
Antuk mayar sawetawis
BoRONG angGA saWARga meSI marTAya

Mudah-mudahan kami dapat sabar dan sentosa,
seolah-olah dapat mati didalam hidup.
Lepas dari kerepotan serta jauh dari keangakara murkaan.
Biarkanlah kami hanya memohon karunia pada MU agar mendapat ampunan sekedarnya.
Kemudian kami serahkan jiwa dan raga dan kami.

Advertisements

2 responses

28 05 2007
finseptian

kebahagian diletakkan pada harta,tahta,anak dan wanita tidak abadi
kebahagiaan diletakkan kepada jati diri, kesadaran, berserah diri pada tuhan akan abadi

28 05 2007
yoyosw

kebahagiaan hakiki bukan bersumber dari manapun
kebahagiaan hakiki adalah kebahagiaan yang berasal dari diri kita sendiri
selama sumber kebahagiaan dapat kita peroleh dari luar , selama nya pula kita akan hidup sebagai budak pada, tidak akan pernah menjadi Raja atas diri kita sendiri, oh kasiaaaaannn……
Jadilah Raja yang paling Berbahagia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: